18 July 2012

Sekiranya hudud TAK DAPAT dijlnkan krn tiada 4 saksi dan tiada pengakuan, adakah anda SETUJU pesalah hudud DIBEBASKAN?

Apakah  tujuan  hudud?
  Iaitu  seperti  dalam  hadis  nabi : Hadis SOHIH riwayat ULAMA hadis, Imam MUSLIM : Dari ‘Ubadah bin Shamit r.a. katanya  : “Pernah kami bersama Rasulullah s.a.w. duduk dalam satu pertemuan, lalu beliau bersabda : “Kamu berjanji setia kepadaku, bahawa tidak akan mempersekutukan Allah dengan sesuatu apa pun, tidak akan berzina, tidak akan mencuri dan tidak akan membunuh orang yang dilarang membunuhnya, melainkan dengan hak ( hukum qisas ). Sesiapa di antara kamu yang memenuhi janjinya, maka pahalanya akan dibayar oleh Allah. Dan sesiapa yang melanggar sesuatu dari yang tadi, lalu dia dihukum, maka hukuman itu menjadi penutup dosanya. Dan sesiapa yang melanggar sesuatu dari yang tadi, lalu ditutup oleh Allah ( tidak diketahui orang ), maka urusannya terserah kepada Allah, kalau Allah mahu dimaafkannnya dan kalau Allah mahu diseksanya…” klik

No comments:

Post a Comment