9 October 2012

SPR JALAN TANGGUNG JAWAB DENGAN TELUS..

9 Oktober 2012:

Dewan Rakyat telah meluluskan sepuluh tuntutan pada Disember 2011 dan 22 lagi pada April 2012. SPR telah memberitahu kita bahawa kesemua cadangan sedang & akan dilaksanakan.

Daripada 32, hanya enam sahaja yang tidak dilaksanakan kerana mengikut undang-undang & kos yang tinggi. Jadi tak berbangkitlah soal untuk pengukuhan SPR, kita nak pindahkan tanggungjawab daripada Jabatan Perdana Menteri kepada Parlimen. Mereka dipertanggungjawabkan terus kepada Yang di-Pertuan Agong.

No comments:

Post a Comment